VÙNG TRỒNG CHUỐI XANH THEO HƯỚNG HỮU CƠ

Vùng trồng chuối xanh theo hướng hữu cơ để làm nguyên liệu sản xuất Bột chuối xanh và BanaDIET.
Bã chiết xuất dược liệu rải dưới gốc chuối vừa phủ cho cỏ không mọc, hoại mục thành phân bón cho chuối luôn.

[flatsome-sidebar id="after-single-content"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *