CAO THIÊN MÔN ĐÔNG – HỘP 300G

Nếu tìm về những phương thuốc cổ
Sẽ thấy ra vị thuốc Môn Đông
“Thần nông bản thảo” khen rằng
Dùng lâu giúp nhẹ người ích khí,
Mạnh cốt tủy rồi sẽ trường sinh.
Trong “Hải thượng lãn ông tâm lĩnh”
Ăn Thiên môn tinh tuỷ mạnh lên
Nhuận tạng khí nên tươi da dẻ
Rồi từ từ nhan sắc đẹp thêm.