CAO RAU MÁ – TÚI 50G

Thành phần: Cao rau má dạng bột được chiết xuất từ rau má tươi Centella
asiatica (L.) Urban.
Cách dùng: Nguyên liệu dùng để sản xuất, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hàm lượng sử dụng tùy theo từng loại sản phẩm.
Có thể dùng uống trực tiếp: ngày từ 1,5g-3g pha trong nước nóng. Tốt cho người cần thanh nhiệt, mát gan.